Lavíny.sk

Utorok 13.02.2024

Publikované 12 02 2024, 17:00


Stupeň nebezpečenstva

1600m
Lavínový problém
Vetrom previaty sneh
1600m


Vo vyšších polohách vetrom previate dosky a vankúše.

Mierne lavínové nebezpečenstvo (2. stupeň) je vyhlásené pre najvyššie polohy Nízkych, Vysokých a Západných Tatier. Tam sa na viacerých miestach vyskytujú vetrom nafúkané snehové dosky a vankúše. Nebezpečné miesta sa nachádzajú na záveterných svahoch, žľaboch a muldách, prevažne so severnou orientáciou. Po veľkom dodatočnom zaťažení môže dôjsť k uvoľneniu stredne veľkých lavín. Opatrnosť sa vyžadujú miesta, kde sa starý sadnutý sneh strieda s vetrom previatymi doskami a vankúšmi. Samovoľné lavíny neočakávame. S ochladzovaním v nižších polohách sa situácia bude ešte viac stabilizovať.

Snehová pokrývka

Vetrom previaty sneh vo forme dosiek a vankúšov sa nachádza hlavne v najvyšších polohách Tatier. Sneh je značne nerovnomerne rozmiestený, niektoré miesta sú vyfúkané až na tvrdý, ľadový podklad. Na iných je naopak vetrom previate väčšie množstvo snehu. V polohách pod 1600 m bol sneh vplyvom dažďa mokrý. S ochladením sa sneh bude ešte viac stabilizovať.

Tendencia

S ochladením klesajúca.


Stupeň nebezpečenstva

1400m
Lavínový problém
Vetrom previaty sneh
1400m


Vo Fatrách je malé lavínové nebezpečenstvo.

Mierne lavínové nebezpečenstvo (2. stupeň) je vo Fatrách vyhlásené pre polohy nad 1400 m. Tam sa na viacerých miestach vyskytujú vetrom nafúkané snehové dosky a vankúše. Nebezpečné miesta sa nachádzajú na záveterných svahoch, žľaboch a muldách, prevažne so severnou orientáciou. Po veľkom dodatočnom zaťažení môže dôjsť k uvoľneniu stredne veľkých lavín. Opatrnosť sa vyžadujú miesta, kde sa starý sadnutý sneh strieda s vetrom previatymi doskami a vankúšmi. Samovoľné lavíny neočakávame. S ochladzovaním v nižších polohách sa situácia bude ešte viac stabilizovať.

Snehová pokrývka

Vetrom previaty sneh sa nachádza iba v najvyšších polohách. V polohách pod 1400 m prevažne pršalo. Dažďom premočený sneh sa s ochladením stabilizuje. Hranica súvislej snehovej pokrývky je zhurba 1100 až 1200 m n. m.

Tendencia

S ochladením klesajúca.

Zostavil: Pavel Beťko