Lavíny.sk

Nedeľa 11.02.2024

Publikované 10 02 2024, 17:00


Stupeň nebezpečenstva

1400m
Lavínový problém
Mokrý sneh
1400m
Vetrom previaty sneh
1800m
Mokrý sneh
1600m
1400m


Lavínové nebezpečenstvo je koncentrované do najvyšších polôh Tatier, kde sa vyskytujú vetrom vytvorené menej stabilné snehové dosky a vankúše. Nebezpečné miesta sa nachádzajú na záveterných svahoch, žľaboch a muldách prevažne s južnou, východnou až severnou orientáciou. Po veľkom dodatočnom zatažení môže dôjsť k uvoľneniu stredne veľkých lavín. Opatrnosť sa vyžaduje na miestach, kde sa starý sadnutý sneh strieda s vetrom previatymi nánosmi snehu uloženými vo forme dosiek a vankúšov. Nulová izoterma v priebehu dňa vystúpi nad 1500 m n. m.. Dážď spôsobí premočenie a zníženie stability snehu a to najmä v stredných polohách (do 1600 m n. m.). Očakávajú sa spontánne menšie lavíny a splazy z mokrého snehu pripadne aj stredne veľké mokré lavíny. V stredných polohách môže dažďom nasýtený sneh vyvolať základové lavíny a to najmä na trávnatých svahoch.

Snehová pokrývka

Suchý vetrom previaty sneh vo forme dosiek a vankúšov sa nachádza už len v najvyšších polohách Tatier. Sneh je značne nerovnomerne rozmiestený, niektoré miesta sú vyfúkané až na tvrdý, ľadový starý snehový podklad. Na iných je naopak vetrom previate väčšie množstvo snehu. V nižších a stredných polohách bude sneh vplyvom dažďa mäknúť, kašovatieť a strácať svoji súdržnosť. V popoludňajších hodinách bude sneh premočený v celom profile.

Tendencia

V priebehu dňa mierne stúpajúca.


Stupeň nebezpečenstva

1300m
Lavínový problém
Mokrý sneh
1300m
Kĺzavý sneh
1300m


Nulová izoterma v priebehu dňa vystúpi nad 1500 m n. m.. Prílev teplého vzduchu spôsobí premočenie a zníženie stability snehu a to najmä v stredných polohách (do 1700 m n. m.). Sneh bude vplyvom oteplenia premáčaný v celom profile. Lavínové nebezpečenstvo je koncentrované do najvyšších polôh Fatier, kde sa ešte nachádza dostatok snehu na vznik mokrých lavín. Očakávajú sa menšie spontánne lavíny a splazy z mokrého snehu pripadne aj stredne veľké mokré prípadne lavíny. Na trávnatých svahoch je možný výskyt samovoľných základových lavín.

Snehová pokrývka

Dážď do 1600 m n. m spôsobí zníženie stability snehovej pokrývky. Sneh bude v nižších a stredných polohách mäknúť, kašovatieť a strácať svoji súdržnosť. V popoludňajších hodinách bude sneh premočený v celom profile.

Tendencia

V priebehu dňa mierne stúpajúca.