Lavíny.sk

Piatok 09.02.2024

Publikované 08 02 2024, 17:19


Stupeň nebezpečenstva

1800m
Lavínový problém
Vetrom previaty sneh
1800m
Mokrý sneh
1800m
1400m


Lavínové nebezpečenstvo je koncentrované do najvyšších polôh Tatier, kde sa vyskytujú vetrom vytvorené menej stabilné snehové dosky a vankúše. Nebezpečné miesta sa nachádzajú na záveterných svahoch, žľaboch a muldách prevažne s južnou až východnou orientáciou. Na takýchto miestach môže dôjsť k uvoľneniu stredne veľkých lavín prevažne po veľkom dodatočnom zatúžení. Opatrnosť sa vyžaduje pri miestach, kde sa starý sadnutý sneh strieda s vetrom previatymi nánosmi snehu vo forme dosiek a vankúšov. Nulová izoterma v priebehu dňa vystúpi na 2000 m n. m.. Prílev teplého vzduchu spôsobí premočenie a zníženie stability snehu a to najmä v stredných polohách (do 1800 m n. m.). Očakávajú sa menšie lavíny a splazy z mokrého snehu pripadne aj stredne veľké mokré lavíny.

Snehová pokrývka

Suchý vetrom previaty sneh vo forme dosiek a vankúšov sa nachádza už len v najvyšších polohách Tatier. Sneh je značne nerovnomerne rozmiestený, niektoré miesta sú vyfúkané až na tvrdý, ľadový starý snehový podklad. Na iných je naopak vetrom previate väčšie množstvo snehu. V nižších a stredných polohách bude sneh vplyvom oteplenia mäknúť, kašovatieť a strácať svoji súdržnosť. V popoludňajších hodinách bude sneh premočený v celom profile.

Tendencia

V priebehu dňa mierne stúpajúca.


Stupeň nebezpečenstva

1300m
Lavínový problém
Mokrý sneh
1300m


Lavínové nebezpečenstvo je koncentrované do najvyšších polôh Tatier, kde sa vyskytujú vetrom vytvorené menej stabilné snehové dosky a vankúše. Nebezpečné miesta sa nachádzajú na záveterných svahoch, žľaboch a muldách prevažne s južnou až východnou orientáciou. Na takýchto miestach môže dôjsť k uvoľneniu stredne veľkých lavín prevažne po veľkom dodatočnom zatúžení. Opatrnosť sa vyžaduje pri miestach, kde sa starý sadnutý sneh strieda s vetrom previatymi nánosmi snehu vo forme dosiek a vankúšov. Nulová izoterma v priebehu dňa vystúpi na 2000 m n. m.. Prílev teplého vzduchu spôsobí premočenie a zníženie stability snehu a to najmä v stredných polohách (do 1800 m n. m.). Očakávajú sa menšie lavíny a splazy z mokrého snehu pripadne aj stredne veľké mokré lavíny.

Snehová pokrývka

Suchý vetrom previaty sneh vo forme dosiek a vankúšov sa nachádza už len v najvyšších polohách Tatier. Sneh je značne nerovnomerne rozmiestený, niektoré miesta sú vyfúkané až na tvrdý, ľadový starý snehový podklad. Na iných je naopak vetrom previate väčšie množstvo snehu. V nižších a stredných polohách bude sneh vplyvom oteplenia mäknúť, kašovatieť a strácať svoji súdržnosť. V popoludňajších hodinách bude sneh premočený v celom profile.

Tendencia

V priebehu dňa mierne stúpajúca.