Lavíny.sk

Streda 29.11.2023

Publikované 28 11 2023, 17:00


Stupeň nebezpečenstva

1600m
Lavínový problém
Previata doska
1600m
Čerstvý sneh
Hranica lesa


Pozor na vetrom naviate snehové dosky a vankúše!

Vo vyšších polohách Nízkych Tatier a Tatier trvá MIERNE lavínové nebezpečenstvo (2.stupeň). Nový sneh je vetrom previevaný na záveterné svahy, kde vytvára snehové dosky a vankúše. Tie sú kritické na uvoľnenie najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení na strmých svahoch. V ojedinelých prípadoch sa môžu objaviť aj menšie spontánne lavíny.

Snehová pokrývka

Snehová pokrývka je vzhľadom na ročnú dobu nadpriemerná, predovšetkým vo vyšších polohách nad pásmom lesa. Za posledné dni pripadlo 20 - 30 cm nového snehu. Sneh je prevažne suchý a voľný, vo vysokých polohách je na vetrom exponovaných miestach uložený vo forme menej stabilných snehových dosiek, vankúšov a prevejov.

Zostavil: Filip Kyzek

Tendencia

Počas dňa ostane situácia zotrvalá.


Stupeň nebezpečenstva

hranica lesa
Lavínový problém
Previata doska
Hranica lesa


Celkovo stabilná situácia, lavínové nebezpečenstvo je len lokálne.

Vo Fatrách a v Kráľohoľskej časti Nízkych Tatier je len MALÉ lavínové nebezpečenstvo, 1. stupeň. V týchto pohoriach a celkovo v pásme lesa je snehu málo a zväčša nepredstavuje výrazné lavínové nebezpečenstvo. Veľmi lokálne môže byť naviate väčšie množstvo snehu, hlavne v žľaboch, muldách a terénnych depresiách

Snehová pokrývka

Snehová pokrývka je v týchto pohoriach podpriemerná. Prevažuje voľný prachový sneh, prípadne veľmi lokálne sa môže vyskytnúť väčšie množstvo snehu alebo vetrom naviata doska. Takýchto miest je veľmi málo a sú ľahko čitateľné v teréne.

Zostavil: Filip Kyzek

Tendencia

Počas dňa zotrvalá.