Lavíny.sk

Piatok 12.01.2024

Publikované 11 01 2024, 17:00


Stupeň nebezpečenstva

hranica lesa
Lavínový problém
Vetrom previaty sneh
Hranica lesa
Trvalo slabá vrstva
1700m


Nestabilné vrstvy snehu pod vetrom naviatou doskou.

Nad pásmom lesa je vyhlásený 2. stupeň lavínového nebezpečenstva. Vplyvom chladného vzduchu a silného vetra z predošlých dní sa v pokrývke vytvárajú nebezpečné vrstvy hranatozrnného snehu, prípadne sa v nej nachádzajú snehové krúpky. Tieto druhy snehu nie sú previazané s ostatnými vrstvami. Na nich je nafúkaná snehová doska rôznej hrúbky a tvrdosti, ktorá vytvára nestabilitu. Je náchylná na uvoľnenie malej až stredne veľkej lavíny už pri malom dodatočnom zaťažení. Hlavne na strmých svahoch a to všetkých orientácií. Ojedinele sa môžu vyskytnúť samovoľné lavíny na záveterných strmých svahoch.

Snehová pokrývka

Snehová pokrývka je v pohoriach veľmi rôznorodá. Strieda sa vetrom naviata doska rôznej hrúbky a tvrdosti so starším tvrdým až ľadovým podkladom. Pod ňou sa vplyvom chladného vzduchu vytvorili a udržiavajú mäkké hranatozrnné snehy. V pokrývke sa môže nachádzať niekoľko takýchto vrstiev. Nočné sneženie, do 5cm nového snehu, bude vplyvom silného vetra až víchrice rozložené veľmi nerovnomerne a celú lavínovú situáciu bude zhoršovať.

Tendencia

Vplyvom chladného vzduchu a silnejúceho vetra stúpajúca..

Zostavil: Martin Bešinský