Lavíny.sk

Štvrtok 11.01.2024

Publikované 10 01 2024, 17:00


Stupeň nebezpečenstva

1400m
Lavínový problém
Vetrom previaty sneh
1400m
Trvalo slabá vrstva
1700m


Nestabilné vrstvy snehu pod vetrom naviatou doskou.

Nad pásmom lesa je vyhlásený 2. stupeň lavínového nebezpečenstva. Vplyvom chladného vzduchu a silného vetra z predošlých dní sa v pokrývke vytvárajú nebezpečné vrstvy hranatozrnného snehu, prípadne sa v nej nachádzajú krúpky. Tieto snehy nie sú previazané s ostatnými vrstvami. Na nich je nafúkaná snehová doska, ktorá vyvára nestabilitu. Je náchylná na uvoľnenie malej až stredne veľkej lavíny už pri malom dodatočnom zaťažení. Hlavne na strmých svahoch a to všetkých orientácií. Samovoľné lavíny sa nepredpokladajú.

Snehová pokrývka

Snehová pokrývka je v pohoriach veľmi rôznorodá. Strieda sa vetrom naviata doska rôznej tvrdosti so starším tvrdým až ľadovým podkladom. Pod ňou sa vplyvom chladného vzduchu vytvorili a udržiavajú mäkké hranatozrnné snehy. V pokrývke sa môže nachádzať niekoľko takýchto vrstiev. V poobedňajších hodinách sa očakáva príchod slabého sneženia a silného vetra západného až severozápadného smeru. Ten bude snehovú pokrývku udržiavať nezmenenú.

Tendencia

Vplyvom chladného vzduchu a silnejúceho vetra zotrvalá.

Zostavil: Martin Bešinský