Lavíny.sk

Utorok 05.12.2023

Publikované 04 12 2023, 17:00


Stupeň nebezpečenstva

hranica lesa
Lavínový problém
Vetrom previaty sneh
Hranica lesa
Trvalo slabá vrstva
Hranica lesa


Pozor na vetrom naviate dosky, na tvrdom až ľadovom podklade.

Vplyvom vetra sa na väčšine územia nad pásmom lesa budú vyskytovať vetrom naviate dosky a vankúše rôznej hrúbky a tvrdosti. Tento vetrom previaty sneh leží na tvrdom až zľadovatenom podklade s ktorým nie je dostatočne dobre previazaný. Uvoľnenie lavín je možné v niektorých strmých svahoch a to hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Pod vrstvami tvrdého snehu sa nachádza mäkká nestabilná vrstva, ktorá môže v prípade veľkého dodatočného zaťaženia uvoľniť lavínu. Nebezpečné je v tomto prípade veľké dodatočné zaťaženie v podobe dvoch a viac lyžiarov na jednom mieste.

Snehová pokrývka

Nový suchý sneh z posledného sneženia (do 20 cm) leží na tvrdom podklade. Počas nocia a nadránom bude tento sneh vplyvom južného až juhozápadného vetra formovaný do snehových dosiek a vankúšov rôznej hrúbky a tvrdosti. Vzniknú tak miesta, kde bude len tvrdý podklad a naopak miesta kde bude naviate väčšie množstvo snehu. Tvrdé miesta tvorí firnová krusta z oteplenia z predošlých dní. Pod ňou sa nachádza vrstva mäkkého nestabilného snehu.

Tendencia

Vplyvom vetra stúpajúca.


Stupeň nebezpečenstva


Lavínový problém
Vetrom previaty sneh


Ojedinelé miesta s vetrom naviatou doskou na tvrdom podklade.

V pásme lesa, Lúčanskej Malej Fatre, Veľkej Fatre a v Kráľovohoľskej časti Nízkych Tatier je všeobecne stabilná lavínová situácia. Veľmi ojedinele sa môžu nachádzať miesta, kde budú vetrom formované dosky a vankúše na tvrdom podklade. Pozor si treba dávať hlavne na miesta, kde sa výrazne striedajú dobre vysnežené plochy s naopak na tvrdý podklad vyfúkanou vrstvou.

Snehová pokrývka

V pásme lesa je pomerne málo snehu, ktorý je prevažne formovaný do tvrdej snehovej krusty. Nad touto hranicou sa lokálne nachádzajú vetrom naviate dosky a vankúše opäť na tvrdom podklade. Prípadne miesta sfúkané do tvrdého alebo trávnatého podkladu.

Tendencia

Bez sneženia zotrvalá.