Lavíny.sk

Utorok 16.01.2024

Publikované 15 01 2024, 17:00


Stupeň nebezpečenstva

hranica lesa
Lavínový problém
Vetrom previaty sneh
Hranica lesa
Trvalo slabá vrstva
1300m


Pozor na trvalo slabé vrstvy pod vetrom naviatou doskou.

Vo všetkých našich pohoriach je nad hranicou lesa vyhlásený druhý stupeň lavínového nebezpečenstva. Hlavným lavínovým problémom je vetrom previaty sneh. Nebezpečné sú najmä záveterné strany hrebeňov, úzke žľaby a miesta pod skalnými stenami. Najmä tu sa nachádzajú vetrom previate dosky rôznej tvrdosti, ktoré sú navyše uložené na trvalo slabej vrstve. Tieto vrstvy sú medzi sebou slabo previazané. Ich uvoľnenie je možné na strmých svahoch pri malom dodatočnom zaťažení. Hrozia tu najmä lavíny malej až strednej veľkosti. Ojedinele sa môžu vyskytnúť samovoľné lavíny na záveterných strmých svahoch.

Snehová pokrývka

Snehová pokrývka je v pohoriach veľmi rôznorodá. Strieda sa vetrom naviata doska rôznej hrúbky a tvrdosti so starším tvrdým až ľadovým podkladom. Pod ňou sa vplyvom chladného vzduchu vytvorili a udržiavajú mäkké hranatozrnné snehy. V pokrývke sa môže nachádzať niekoľko takýchto vrstiev. Za poslednú periódu sneženia napadlo od 5 do 15 cm snehu, ktorý je ale vplyvom silného prevažne severozápadného vetra rozložený veľmi nerovnomerne. Lokálne v úzkych žľaboch, muldách a pod skalnými stenami môže byť naviate aj viac ako 50 cm snehu. Vrcholy hôr a hrebene sú sfúkane do tvrdého miestami až ľadového podkladu. V pásme lesa je sneh tvrdý a nosný. Pod hranicou 1000 m n.m. sa súvislá snehová pokrývka takmer nenachádza.

Tendencia

Vplyvom chladného vzduchu a silného vetra zotrvalá.

Zostavil: Pavel Beťko